Thông tin Hệ thống TTTM Aeon Mall

1. Thông tin liên hệ

Công ty TNHH Aeon Việt Nam (Hệ thống TTTM Aeon Mall)

Lê Mỹ Thanh – Điều phối viên

Địa chỉ: 30 Bờ Bao Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú

Điện thoại: (84) (028) 62887711

2. Quy trình đưa hàng vào hệ thống AEON MALL, xem tại địa chỉ:

Tải về