Những điều kiện cần thiết khi supplier muốn bán hàng tại siêu thị Giant Việt Nam


                              

 

 


 

 

Những điều kiện cần thiết khi supplier muốn bán hàng tại siêu thị Giant Việt Nam

Here are necessary conditions to offer products for selling at Giant Viêt Nam.                           

 

1./ Chúng tôi mua hàng trực tiếp từ các nhà máy, công ty hợp pháp, nhà nông, nhà phân phối cấp một chính thức tại Việt Nam… Nhà cung cấp phải cung cấp đầy đủ giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy đăng ký thuế; phải xuất hóa đơn hợp lệ đã được đăng ký cơ quan thuế khi giao hàng cho siêu thị.

We buy directly from manufacturers, legal companies, growers, 1st level distributors in Viet Nam. Suppliers have Business License, Tax Certificate; must issue invoice legally that is approved by Tax Department when deliver stock to Giant supermarket.

 

2./ Giá chào bán siêu thị phải là giá tốt nhất và cạnh trang với những sản phẩm cùng loại.

The price that supplier offers to supermarket is the best price and compete with the same product.

 

3./Chất lượng tốt, bao bì đóng gói đẹp, an toàn với thông tin đầy đ

Product quality is good. Packaging is nice and safety with full information.

 

4./Nhà Cung Cấp chịu trách nhiệm hoàn toàn về hàng hoá của mình bao gồm cả việc tuân thủ theo các quy định ghi nhãn hàng hóa, chất lượng hàng hóa và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

The Supplier shall be fully responsible for its Products including but not limited to complying with all requirements on labeling, product quality for sale and consumers protection in accordance with Vietnamese Law.

 

5./Nhà Cung Cấp sẽ thực hiện và duy trì, nhân danh mình, chính sách bảo hiểm trách nhiệm công cộng hoặc bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm với một công ty bảo hiểm danh tiếng cho toàn bộ Sản Phẩm cung cấp cho Bên Mua liên quan đến thương tật cá nhân hoặc thiệt hại tài sản do Sản Phẩm gây ra hoặc bảo hiểm khác được Bên Mua tư vấn tùy từng thời điểm. Nhà Cung Cấp sẽ, theo yêu cầu của Bên Mua, cung cấp ngay lập tức chứng cứ cho Bên Mua rằng bảo hiểm như được yêu cầu là vẫn có hiệu lực.

The Supplier shall effect and keep current in its name either a public liability or product liability insurance policy with a reputable insurer in relation to personal injury or property damage caused by the Products for all Products supplied or other insurances as may be advised by the Buyer from time to time.  The Supplier shall, on the Buyer's request, immediately provide evidence to the Buyer that the required insurance is in full force.

 

6./Nhà cung cấp cam kết luôn đảm bảo hàng hóa đầy đủ và ổn định để đảm bảo giao hàng đúng theo đơn hàng của siêu thị.

Suppliers commit that stocks are always available and stable to meet the need and supermarket’s purchasing orders.

 

7./Nhà cung cấp luôn hợp tác, tham gia và hỗ trợ tích cực các chương trình khuyến mãi hay sự kiện của siêu thị để cùng nhau phat triển kinh doanh.  Lưu ý: nhà cung cấp phải đăng ký chương trình khuyến mãi với Sở Thương Mại trước khi gửi cho chúng tôi.

Suppliers always co-operate, participate and support supermarket’s promotion programs or events positively to build the business together. Please note that suppliers’ all promotions must be registered at DOIT before sending to us.

                                                         

Thông tin liên hệ: 

 Công ty TNHH Đu tư và Kinh doanh Siêu Thị Á Châu (Hệ thống Siêu thị GIANT)

Lý Ngọc Bích

Giám đốc thu mua

Địa chỉ: Tòa nhà Phượng Long, số 506 Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại: (84) (028) 3832 8272

Di động: 0903 854 770

Email: bich_ly@giant.com.vn