Công ty TNHH MTV Hội nhập và Phát triển Đông Hưng (Hệ thống Siêu thị Aeon citimart)


Thông tin liên hệ: 

Địa chỉ: 96 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại: (84) (028) 3929 1068

Fax: (84) (028) 3929 1006

Web: aeoncitimart.vn

- Thực phẩm: Tôn Nhã Trang - 0903 151 597

Email: trang.ton@aeoncitimart.vn

- Tươi sống: Nguyễn Phương Thảo - 0935 511 641

Email: phuongthao.nguyen@aeoncitimart.vn

- Phi thực phẩm: Đỗ Hồng Thảo - 0908 010 709

Email: thao.do@aeoncitimart.vn

File đính kèm: Tải về