Công ty Cổ phần Thương mại Bách Hóa Xanh

Địa chỉ: 128 Trần Quang Khải, phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 028 – 38125960