Chương trình chi tiết Hội nghị các Nhà cung ứng: tiếp xúc, giải đáp, kết nối giữa các doanh nghiệp phân phối, doanh nghiệp thương mại điện tử và đơn vị cung ứng tiềm năng

- Thời gian: 15h30 – 17h00 ngày 02 tháng 12 năm 2021 (th Năm)

- Đa điểm: Nhà thi đấu, Thể dục Thể thao Phú Thọ, số 01 Lữ Gia, phường 15, quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Chủ trì: Ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó Giám đốc Sở Công Thương

15:00’–15:30’

Đón tiếp đại biểu tham dự

Phòng QLTM tham gia đón tiếp đại biểu

15:30’-15:35’

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

MC: Nam Phương (P. QLTM)

15:30’-15:40’

Phát biểu lý do và điều hành thảo luận tại hội nghị

Đồng chí Phó Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Nguyên Phương phát biểu lý do và trực tiếp điều hành thảo luận tại hội nghị

15:40’-16:00’

Phát biểu của Lãnh đạo Sở Công Thương các tỉnh

Thông tin tình hình hợp tác, kết quả kết nối cung cầu trong thời gian qua và các khó khăn trong đợt dịch vừa qua, trao đổi, đề xuất những giải pháp trong thời gian tới.

(Dự kiến mời tỉnh…………………………………………………………………….)

16:00’-16:30’

Phát biểu của 02 – 03 hệ thống phân phối hiện đại

Giới thiệu khả năng hợp tác, mở rộng, hình thành chuỗi liên kết đầu tư sản xuất, phát triển mạng lưới thu mua, tiêu thụ sản phẩm tại các tỉnh, hướng dẫn phương thức, quy trình thu mua, tiêu chuẩn chất lượng, mẫu mã, bao bì sản phẩm, điều kiện đưa hàng hóa vào hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi

(Dự kiến mời đơn vị ………………………………………………………….…..…)

16:30’-16:35’

Phát biểu của 01 chợ đầu mối

Thông tin lượng hàng vào chợ, thực trạng kinh doanh hàng hóa tại các chợ đầu mối, hướng dẫn của đơn vị về việc đưa sản phẩm nông nghiệp vào chợ đầu mối.

(Dự kiến mời………………………………….…..…………………………………..)

16:35’–16:45’

Phát biểu của 01-02 Doanh nghiệp TMĐT

Về ưu điểm, lợi ích của Sàn TMĐT, các chính sách khuyến khích đưa hàng hóa lên sàn, hỗ trợ đào tạo về Các quá trình mua bán, thương lượng và thanh toán trực tuyến qua Internet mọi lúc, mọi nơi. Tận dụng được thế mạnh của nền tảng số để giới thiệu các sản phẩm nông sản của doanh ngiệp, tổ hợp tác đến với người tiêu dùng cả nước thay vì phụ thuộc vào thương lái, kênh truyền thống như trước kia, đồng thời từng bước xây dựng thương hiệu riêng.

(Dự kiến mời…………………………………………………………………….……)

16:45’–16:50’

Phát biểu của doanh nghiệp sản xuất các tỉnh, thành

Về tình hình cung ứng hàng hóa vào hệ thống phân phối thành phố, thuận lợi, khó khăn.

(Dự kiến mời…………………………………………………………………………)

16:50’–17:00’

Phát biểu kết luận của Lãnh đạo Sở Công Thương