Chương trình chi tiết Hội nghị Kết nối cung cầu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2021

Thời gian: 09h00’ – 10h20’, Thứ năm, ngày 02 tháng 11 năm 2021

Địa điểm: Nhà thi đấu Thể dục Thể thao Phú Thọ, số 01 Lữ Gia, phường 15,

quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

 

08:30’–09:00’

Đón tiếp đại biểu tham dự

09:00’-09:10”

Chương trình văn nghệ chào mừng

09:10’-09:15’

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

09:15’–09:20’

Phát biểu chào mừng

09:20’–09:30’

Đánh giá hoạt động kết nối cung cầu giữa Thành phố

Hồ Chí Minh và các tỉnh/thành các năm qua, giải pháp thực hiện Chương trình trong giai đoạn mới hiện nay

09:30’–09:40’

Báo cáo kết quả kết nối tại Hội nghị.

09:40’–10:00’

Phát biểu của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành và một số Doanh nghiệp tiêu biểu

10:00’–10:05’

Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công Thương

Lãnh đạo Bộ Công Thương

 

10:05’–10:10’

 

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Sở Công Thương TP.HCM

10:10’–10:20’

Nghi thức khai mạc

10:20’

Bế mạc, tham quan gian hàng