Chương trình Hội nghị Kết nối cung - cầu giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH

 

HỘI NGHỊ KẾT NỐI CUNG – CẦU  HÀNG HÓA

GIỮA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ CÁC TỈNH, THÀNH NĂM 2018

 

 

Thời gian: 09h00’ – 10h50’, Thứ năm, ngày 22/11/2018.

Đa điểm: Trung tâm Thương mại Triển lãm và Hội nghị Quốc tế - Việt Nam  (VN-ITECC), đường Võ Nguyên Giáp, Quốc lộ 60, Sơn Đông, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre.

 

09:00’–09:30’

Đón tiếp đại biểu tham dự.

09:30’–09:40’

Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

09:40’–09:50’

Phát biểu khai mạc của Lãnh đạo TP.HCM.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Thanh Liêm.

 

09:50’–10:05’

 

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình Hợp tác Thương mại giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các Tỉnh/Thành năm 2018 (Trình chiếu VideoClip).

10:05’–10:25’

Báo cáo kết quả kết nối tại Hội nghị.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Huỳnh Trang.

10:25’–10:40’

Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công Thương.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải.

10:40’–10:45’

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh.

Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Thành Kiên

10:50’

Bế mạc Hội nghị.