CÁC SỰ KIỆN CHÍNH - Hội nghị Kết nối cung cầu hàng hóa giữa TP.HCM và các tỉnh, thành năm 2019

- Thời gian: 04 ngày, từ ngày 26 - 29/9/2019.

- Địa điểm: Trung tâm Triển Lãm và Hội chợ Tân Bình, 446 Hoàng Văn thụ, P.4, Tân Bình, TP.HCM

STT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

1

Lễ khai mạc - Hội nghị Kết nối cung cầu hàng hóa giữa TPHCM và các tỉnh, thành năm 2019

 

09h00 – 10h50,

ngày 26/9/2019

Chủ trì: Lãnh đạo Bộ Công Thương, Lãnh đạo UBND Thành phố.

Chương trình Hội nghị:

- 09:00’–09:15’ Văn nghệ chào mừng.

- 09:15’–09:25’ Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- 09:25’–09:30’ Phát biểu chào mừng và khai mạc của lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

- 09:30’–09:40’ Nghi thức khai mạc.

- 09:40’–09:55’ Videoclip: Báo cáo kết quả các hoạt động kết nối cung cầu hàng hóa giữa TP.HCM và các tỉnh, thành năm 2019.

- 09:55’–10:10’ Báo cáo công tác tổ chức Hội nghị Kết nối cung cầu giữa TP.HCM với các tỉnh, thành năm 2019 của Sở Công Thương TP.HCM.

- 10:10’–10:40’ Phát biểu của các tỉnh, thành tham dự Hội nghị.

- 10:40’–10:45’ Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công Thương.

- 10:45’–10:50’ Phát biểu tiếp thu của Sở Công Thương TP.HCM.

- 10:50’ Bế mạc.

 

10h50 – 11h30

Tham quan gian hàng

 

11h30 12h30

Tiệc chiêu đãi của Ủy ban nhân dân Thành phố

2

Hội thảo: “Tiềm năng kết nối tiêu thụ sản phẩm đặc trưng vùng miền, thực phẩm an toàn tại các hệ thống nhà hàng, khách sạn và phục vụ du lịch”.

 

14h00 – 17h00,

ngày 26/9/2019

- Chủ trì: Sở Công Thương, Sở Du lịch, Ban Quản lý An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.

- Nội dung chính: Thảo luận về tiềm năng và các giải pháp kết nối tiêu thụ sản phẩm đặc trưng vùng miền, thực phẩm an toàn tại các hệ thống nhà hàng, khách sạn và phục vụ du lịch trên địa bàn TP.HCM.

3

Các Hội nghị nhà cung ứng

 

- Hội nghị 1: từ 08h00 – 11h30, thứ 6, ngày 27/9/2019

- Hội nghị 2: từ 14h30 – 17h00, thứ 6, ngày 27/9/2019

- Chủ trì: 02 đơn vị phân phối lớn của thành phố Hồ Chí Minh.

- Thành phần tham dự: các đơn vị cung ứng tiềm năng kinh doanh các sản phẩm đặc sản vùng miền, sản phẩm công nghiệp tiêu dùng, hàng nông sản, thực phẩm đạt chuẩn an toàn, có truy xuất nguồn gốc và sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu.

4

Triển lãm, giới thiệu sản phẩm đặc sản, đặc trưng các địa phương, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu trên cả nước.

 

Từ ngày 26 đến

ngày 29/9/2019

+ Khu vực gian hàng địa phương: do Sở Công Thương các tỉnh, thành đăng ký, chủ động trang trí và trưng bày đặc sản vùng miền, sản phẩm công nghiệp tiêu dùng, hàng nông sản, thực phẩm đạt chuẩn an toàn, các sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu của địa phương.

+ Khu vực các gian hàng doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh: trưng bày sản phẩm chủ lực của Thành phố Hồ Chí Minh các sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu, các sản phẩm uy tín của Thành phố Hồ Chí Minh.